Juridische informatie - Privacybeleid

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De VZW Brussels Hotels Association (hierna "BHA"), met zetel te Louiselaan 500, 1050 Brussel en met KBO nummer 866.629.969, als verwerkingsverantwoordelijke, respecteert de privacy van haar gebruikers en leden (hierna "Gebruikers").

In overeenstemming met de huidige wetgeving en Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: de GDPR), zijn wij verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy en zetten wij ons hier dan ook voor in.

Voor meer informatie of als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kunt u ons schrijven op info@brusselshotelsassociation.be

1. Doeleinden van de verwerking

De gegevens die wij verzamelen zijn uitsluitend bedoeld om de opdrachten en doelstellingen van de BHA te verwezenlijken, namelijk het samenbrengen, informeren en verdedigen van de hotels van het Brusselse Gewest en zijn rand. Ze laten ons ook toe om u een brede waaier aan mogelijkheden aan te bieden die u kunnen interesseren.

2. Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere bedrijven dan die van de Brussels Hotels Association (B.H.A.) V.Z.W.

3. Bewaartermijn

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de gebruiker volwaardig lid is van de BHA of voor de periode die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten (met name boekhoudkundige vereisten).

4. Recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en overdracht van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen en kan deze (laten) corrigeren indien zij onjuist of onvolledig zijn, ze laten wissen, de verwerking van zijn persoonsgegevens beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

De gebruiker heeft ook het recht om een van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen.

Om voornoemde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker verzocht om:
-           de instellingen van zijn rekening zelf aan te passen; en/of
-           stuur een e-mail naar het volgende adres: info@brusselshotelsassociation.be

5. Direct marketing

De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing.

6. Klacht

De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Het indienen van een klacht of een verzoek om informatie kan online gebeuren: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

7. Navigatie

Deze website is niet geconfigureerd om informatie van uw computer te verzamelen zonder uw tussenkomst. Met andere woorden, als u ons niet vrijwillig en opzettelijk bepaalde informatie verstrekt, zullen wij uw identiteit, e-mailadres of andere identificerende informatie niet kennen.

8. Internet Protocol adres (IP) :

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend telkens wanneer u op het internet surft. Wanneer gebruikers een pagina van onze site opvragen, maken onze servers een verbinding met het gebruikte IP-adres. Het gebruik van het IP-adres helpt ons bij de diagnose van bepaalde problemen. Wij koppelen IP-adressen niet aan persoonlijke informatie over u.

9. Tracking

Binnen het kader van onze voortdurende inspanningen om ons dienstenaanbod te verbeteren, stelt de informatie die we genereren ons in staat om uw gebruik van de website www.brusselshotelsassociation.be te volgen en te evalueren en om op een meer gerichte manier met u te communiceren. Wij vragen u om de cookies in uw browser te aanvaarden. U kunt deze op elk moment nog wijzigen. 

10. Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookie"-technologie. Cookies zijn gecodeerde tekstreeksen die door een website op de computer van een gebruiker worden opgeslagen. De cookie verzamelt geen persoonlijke informatie over u en biedt ons geen mogelijkheid om contact met u op te nemen. Het onttrekt op geen enkele manier informatie aan uw computer.

10.1 Wat is een cookie?

Wanneer u een van de BHA-websites bezoekt, kan een "cookie" op uw computer worden opgeslagen. Een cookie is een bestand dat informatie over de navigatie van uw computer op de website opslaat (bv. bezochte pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, geraadpleegde links) en zo uw surfgedrag vergemakkelijkt doordat het u eenvoudiger en sneller kan identificeren. 

Cookies die door BHA-websites worden geplaatst, worden "first partycookies" genoemd. Cookies die door andere partijen dan de BHA worden geplaatst, worden "third partycookies" genoemd. Cookies van derden stellen hen in staat functionaliteit aan te bieden via de BHA-websites (bijv. reclame, interactieve inhoud en analyses). De partijen die deze cookies van derden plaatsen, kunnen uw computer herkennen, zowel wanneer deze de website van de BHA in kwestie bezoekt, als wanneer deze bepaalde andere websites raadpleegt.

10.2 Waarom gebruiken wij cookies?

De BHA gebruikt first party- en third partycookies om verschillende redenen. Sommige cookies zijn om technische redenen nodig om een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Dit zijn de "noodzakelijke" cookies. Andere cookies worden ook gebruikt om de interesses van de gebruiker te volgen om zo de ervaring op de door de BHA aangeboden websites en diensten te verbeteren. Derden plaatsen cookies via onze websites voor reclame, analytische doeleinden en om de prestaties en functionaliteit te evalueren. Dit wordt hieronder nader beschreven.

10.3 Welke soorten cookies gebruiken wij?

  • Noodzakelijke cookies: Dit zijn technische cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site en die het u mogelijk maken om te surfen en gebruik te maken van de diensten en functies. Zonder deze noodzakelijke cookies zou de navigatie op de websites minder vlot verlopen dan verwacht en zou het kunnen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde gevraagde diensten of functies.
  • Voorkeurcookies: Deze cookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren, zodat wij uw taal of andere regionale instellingen kunnen onthouden en de sites op die manier kunnen personaliseren.
  • Analytische cookies: deze verzamelen informatie over uw gebruik van de BHA-websites en helpen de werking ervan te verbeteren. Zo geven analytische cookies bijvoorbeeld aan welke pagina's het vaakst worden bezocht, registreren ze eventuele problemen die zich op de sites voordoen en helpen ze de doeltreffendheid van onze reclame te evalueren. Op die manier kan de BHA algemene patronen in het gebruik van de website vaststellen.
  • Reclamecookies: Deze cookies worden gebruikt om reclameboodschappen voor u relevanter te maken. Zij voeren functies uit zoals het voortdurend opnieuw tonen van dezelfde advertentie aan dezelfde gebruiker, ze zorgen ervoor dat advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders en, in sommige gevallen, selecteren ze advertenties op basis van uw interesses.
  • Cookies voor sociale netwerken: deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen pagina's en inhoud die u interessant vindt op onze websites te delen via sociale netwerken van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.
  • Wij gebruiken instrumenten en technologieën om uw gegevens te analyseren, met name Google Analytics, Hotjar, Albacross, Mailchimp en ActiveCampaign om onze websites te verbeteren en aan uw behoeften aan te passen. Wij gebruiken ook hulpmiddelen voor het verzamelen van gegevens, waaronder Gravity Forms en Typeform, zodat u gemakkelijk contact met ons kan opnemen via onze websites. Deze tools en technologieën verzamelen en analyseren bepaalde soorten informatie, waaronder uw contactgegevens die u op onze websites aan ons verschaft, bedrijfsgegevens, apparaat- en software-identifiers, en de pagina's die u op de websites van de BHA bezoekt. De gegenereerde informatie stelt ons in staat om uw gebruik van de BHA-websites te controleren en te evalueren en gerichter met u te communiceren als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om ons dienstenaanbod te verbeteren. Wij vragen uw toestemming om cookies in uw browser te installeren, u kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen.

10.4 Hoe kunt u cookies beheren?

U hebt het recht om te beslissen of u cookies al dan niet aanvaardt.

Indien u geen cookies van onze website wenst te ontvangen, kunt u de voorkeuren van uw browser zo instellen dat u het accepteren van cookies kunt weigeren of beperken. U kunt zelf bepalen of u de instructies van uw browser volgt.

Indien u echter alle cookies in uw browser wenst uit te schakelen, kan het zijn dat u niet ten volle gebruik kunt maken van de door onze diensten geboden mogelijkheden. In dit geval wijst de BHA elke verantwoordelijkheid af betreffende de gevolgen van de verminderde werking van onze diensten doordat het voor de BHA onmogelijk is om de cookies te registreren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor de werking van de site en die u zou geweigerd of verwijderd hebben.

Aarzel niet om https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/themes/internet/cookies te raadplegen voor meer informatie over het beheer van cookies op de meest gebruikte browsers.

De BHA behoudt zich het recht voor om het cookiebeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen in dit cookiebeleid worden van kracht zodra de bijgewerkte versie beschikbaar is.

11. Webbakens

Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te volgen. De BHA kan af en toe ook andere soortgelijke technologieën gebruiken, zoals webbakens (soms ook "pixeltags" of "spionpixels" genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden met een unieke identificatiecode die zijn ingebed in een van onze websites of in e-mails die via onze diensten worden verzonden. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het gebruikersverkeer van de ene pagina naar de andere op onze websites te volgen, om de toegang op te volgen tot communicatie die via onze diensten wordt verzonden, of om na te gaan of u via een online-advertentie op een van onze sites terecht bent gekomen. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om optimaal te kunnen functioneren. In dit opzicht belemmert het uitschakelen van cookies de werking van de bovengenoemde technologische hulpmiddelen.

12. Curriculum vitae - Sollicitatie

De gegevens die aan ons worden verstrekt, worden enkel verwerkt met de bedoeling te voldoen aan de vraag van de sollicitant om een stage of een baan in de horeca (of in een aanverwante sector) te vinden. De BHA verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op sollicitatieprocedures, wat kan inhouden dat de BHA per e-mail of per telefoon contact met u opneemt. Om aanwerving door de leden van de BHA mogelijk te maken, zal de BHA uw persoonsgegevens met haar leden delen, binnen het kader van de betreffende wervingsprocedures. Dit betekent dat de leden van de BHA u per mail of per telefoon kunnen contacteren. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het is mogelijk de BHA en/of haar leden te verzoeken om deze gegevens te verwijderen door de procedure te volgend die beschreven staat in punt 4. 

Brussels Hotels Association

500 Louiselaan
1050 Brussels
Belgïe

Ondernemingsnummer : 866.629.969